Věda - 8. 11. 2019

Psychologie, jako vědní obor, anebo nesmyslné plácání o lidském nevědomí?

Jistě, že psychologie byla známa už dříve, dosti využívaná. Když se zaměříme na Starověké Řecko na dobu Aristotelskou, Platonskou a mnohé další, máme tady spousty a spousty filosofů, co chtějí zjistit podstatu fungování člověka jeho chování, proč v jistých situací dělá to, co dělá. Zkrátka zjistit pralátku, tak byla dříve označena ve filosofii podstata bytí.

Ukázka elektroencefalografie
No a poté se přesuneme o pár set let dopředu, kdy nám zakládá pan Wilhelm Maximilian Wundt, dříve kolega pana Sigmunda Freuda, první psychologickou laboratoř, a to sice roku 1849. A od této doby můžeme označit psychologii jako vědní obor. Od založení první psychologické laboratoře.

Psychologii se dá uplatnit snad už úplně na veškerých místech, a to opravdu všude, od běžného kontaktu lidí na ulici, přes různá sociální pracoviště, až po odborné technické pracoviště, zde všude najdeme psychologii. Nejčastěji najdeme ovšem psychologii sociální, pracovní psychologii, ta se uplatňuje a aplikuje formou různých a všem známých teambuildingů, či supervizí a reflexí, ale taky jen v běžném kontaktu.

Psychologie je velmi široký obor, který se skládá z mnoha disciplín, nejznámější hlubinná psychologie, psychoanalýza, behaviorismus (ze slova behave – chování), gestaltismus (neboli tvarová psychologie, která se zabývá nevědomými procesy) a humanitní psychologie. Je to obor, který nám odkrývá mnohé nepředstavitelné a co víc? V dnešní době je již vědecky, technicky podložen.
Prostorová ilustrace mozku
Psychologie je totiž obor zabývající se chováním, prožíváním a psychickými vlastnostmi člověk a je to právě chování, které se dá třeba určit podle přístroje EEG (elektroencefalografie), která nám změří aktivitu mozku. Přístroj funguje tak, že se měří tři hlavní i vedlejší mozkové frekvence a na nich se ukazují jednotlivá centra a střety pozornosti, zkoumá elektrický potenciál mozku.

Takže sečteno a podtrženo psychologií se projikuje (odborné psychologické slovo, znamená, že psychikou se projektuje něco z jiné sféry, slovo je užíváno jen v psychologii) biologie, chemické reakce i ostatní přírodovědné disciplíny. Psychologie jako věda je velmi důležitá a odkrývá nám velký počet otázek, jak a proč se člověk chová tak, jak se chová.

Copyright 2024 | Theme By WPHobby. Proudly powered by WordPress