Věda - 10. 9. 2019

Pravdy a mýty o levácích

Genetika

Že je levorukost či pravorukost dána geneticky se dávno učí na středních školách a gymnáziích. Nedávno však bylo zjištěno, že se nejedná o jeden gen, jak se tvrdívalo, ale rovnou o čtyři. Kromě genů však mohou lateralitu ovlivnit i nějaké jiné vlivy v průběhu prenatálního vývoje.
Psaní leváka

Jsou leváci chytřejší?

Občas se objevuje tvrzení, že levorucí lidé jsou chytřejší, schopnější a celkově úspěšnější. Rozdíly mezi praváky a leváky jsou však jen zanedbatelné. Existují názory, že kvůli menšímu zastoupení leváků ve společnosti, která je převážně pravoruká, se musejí levorucí více přizpůsobovat a být šikovnější. To především v dětství může vést k lepšímu rozvoji některých schopností. Co však bylo prokázáno, tak že některé výše zmíněné geny způsobující levorukost také odpovídají za vývoj řečových center v mozku. Je tak pravděpodobné, že leváci mají predispozice k lepší komunikaci a řešení verbálních úkolů.
Psaní na PC

Levorukost a zdraví

Levorukost bývá občas také asociována s některými zdravotními riziky. A skutečně, některé z genů způsobujících levorukost jsou spojeny také s větším rizikem pro některá onemocnění, konkrétně s Parkinsonovou nemocí, Alzheimerovou chorobou a schizofrenií. Pokud jste však levákem, neděste se! Predispozice neznamenají, že se nemoc nutně projeví, navíc tyto konkrétní geny představují jen malé riziko, představující jen minimální rozdíl oproti pravorukým. Jiné zdravotní výhody či nevýhody levorukosti nebyly zjištěny, takže ať už jste levák či pravák, je nejdůležitější dbát na správnou fyzickou i duševní životosprávu.
Píšící levá ruka

Levorukost (ne)lze přeučit

V průběhu historie panovalo velké stigma vůči levákům a po světě bylo praktikováno značné množství způsobů, jak leváky přeučit. Dnes jsou tyto časy naštěstí za námi. Jak již bylo řečeno, tím, že je levorukost z velké části vrozená, bývá přeučení na preferenci pravé ruky obtížné až nemožné. Přeučování navíc může být pro dětskou psychiku značně škodlivé.

Copyright 2024 | Theme By WPHobby. Proudly powered by WordPress