Nezařazené - 7. 3. 2023

Konec nebo začátek?


Každá Å¡kolka, Å¡kola má svůj konec, jako mÄ›ly zaÄátek, a to co uplynulo, už nikdy nejde vrátit nazpátek. Ano, pÅ™esnÄ› tak to v životÄ› chodí. To, že nÄ›co nového zaÄíná a nÄ›co starého konÄí, je zcela běžné i v jiných oblastech lidského života. NÄ›kdo na svou Å¡kolu a paní a pány uÄitele bude vzpomínat rád a s láskou – alespoň na nÄ›které z nich – jiný Å¡kolu nikdy rád nemÄ›l, a proto je Å¡Å¥astný, že už ji má za sebou. AÅ¥ už jedni nebo druzí, vÄ›tÅ¡ina louÄících se žáků si neuvÄ›domuje, že Äas, který právÄ› prožívali, byl pro vÄ›tÅ¡inu z nich tím nejvíce bezstarostným. Teprve až se budou muset v životÄ› otáÄet, aby se postarali sami o sebe a svou rodinu, mnohdy si na bezstarostnost Å¡kolních let vzpomenou.

Pro vzpomínku

Aby vzpomínky byly co nejhezÄí, je potÅ™eba se se Å¡kolou také hezky rozlouÄit. A jak jinak prožít poslední Ätvrtletí Å¡kolního roku, než v originálním triÄku s potiskem, kterým budou moci louÄící se dát najevo své emoce a svůj vztah ke Å¡kole. VÄ›tÅ¡ina ostatních žáků a kantorů s napÄ›tím Äeká na to, jaký nápis, jaký obrázek se bude dmout na prsou jejich spolužáků a žáků. Kvalitní potisk triÄek žádejte u naší firmy!

Copyright 2024 | Theme By WPHobby. Proudly powered by WordPress