Lifestyle - 19. 9. 2019

Doba plastová

Plasty jsou v našich domácnostech přes 70 let. Výrazně se objevily po druhé světové válce jako levnější náhrada tradičních obalů.  Jejich zavedení do běžného života se událo patrně tak rychle, aniž by bylo promyšleno, co se bude s tímto vynálezem dít dál. V posledních desetiletích jsou nad tímto materiálem vedeny ekologické diskuse, neboť se zjišťuje jeho výrazný a devastující vliv na životní prostředí. Znečišťuje oceány, moře a také se v těchto vodách objevuje jako plastická krusta na skalách. Účinkem slunce, vlivem chemické agresivity slané vody a mechanickými procesy se plasty rozpadají na malé částice. Proto se mikrostopy plastů nacházejí v pitné vodě a začleňují se do potravního řetězce.odpadní kontejner.jpg
Lze plast opravdu recyklovat?
Podle společnosti EKOKOM, která v Česku zajišťuje systém sběru a recyklace obalových odpadů, je situace složitá díky rozmanitosti plastových obalů. Z celkového množství u nás vytříděných plastů je možno využít k dalšímu zpracování 65 %, zbytek se využívá pro výrobu alternativního paliva, pro zisk energie a zhruba 16 % je uloženo na skládkách. Ve světovém měřítku je uváděno, že od počátku výroby plastu skončilo na skládkách, v lesích a oceánech 79 % plastového odpadu.
Bezobalové obchody aneb zerowaste domácnost
Jako reakce na neudržitelnost systému vznikají mimo jiné bezobalové obchody. Nakupuje se zde do vlastních tašek, látkových pytlíků či sklenic. Navštívit tyto prodejny lze u nás na spoustě místech, a to nejen ve velkých městech. Bezodpadová domácnost neboli zerowaste, která podporuje znovupoužití všech zdrojů bez tvoření odpadů. Zahrnuje omezení nepotřebných věcí, jejich zužitkování a recyklaci. Pro někoho je toto řešení kapkou v moři bezútěšnosti, pro jiného světem hýbající změna.bezobalový obchod.jpg
Bakterie rozkládající plast
Bezútěšnost celé situace by mohl vyřešit nový objev. Vědci objevili enzym, který umí požírat plast. O tom zda se jedná o krok správným směrem, ukáže až budoucnost. Tento objev může být nadějí a východiskem ze současné plastové krize.

Copyright 2022 | Theme By WPHobby. Proudly powered by WordPress